Activity

Wydłużamy nabór na stypendia do 26.09.2022

Fundacja Edukacyjna im. Świętego Jana Pawła II w Murowanej Goślinie wydłuża nabór dla
wszystkich studentów zamieszkujących gminę Murowana Goślina, którzy rozpoczynają studiowanie
na I roku studiów w roku akademickim 2022/2023r do programu stypendiów finansowanych
przez Fundację. Nowy termin składania wniosków mija 26 września 2022 r. Wszelkie informacje o sposobie
naboru i dokumentach, które należy złożyć zawarte są w Regulaminie przyznawania stypendiów
dostępnym na stronie Tutaj

Ks. Sławomir Jessa
Przewodniczący Rady Fundacji

Bartłomiej Kołsut
Prezes Zarządu