Rada i zarząd Fundacji

Rada Fundacji

Ksiądz Sławomir Jessa
Członek Rady Fundacji

Tomasz Łęcki
Członek Rady Fundacji

Zarząd Fundacji

Agnieszka Somerfeld
Członek Zarządu Fundacji

Stefan Ogorzałek
Członek Zarządu Fundacji

Magdalena Pędzińska
Członek Zarządu Fundacji

Jadwiga Kodzielawa
Członek Zarządu Fundacji
 
Maria Małecka-Modrak
Członek Zarządu Fundacji
 
Joanna Kapusta
Członek Zarządu Fundacji
 
Marcin Buliński
Członek Zarządu Fundacji

Bartłomiej Kołsut
Członek Zarządu Fundacji

Komisja Rewizyjna

Marzena Pol
Członek Komisji Rewizyjnej

Karina Strzelczenia
Członek Komisji Rewizyjnej

Stanisław Sydor
Członek Komisji Rewizyjnej