Stypendium

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymaniem stypendium naszej Fundacji,

w pierwszej kolejności zapoznaj się z zasadami przyznawania stypendium w niżej zamieszczonym regulaminie a dalej wypełnij pozostałe dokumenty: