Realizujemy projekt "Dobre Przykłady..."!

W sierpniu 2021 r. podpisaliśmy umowę z o dofinasowanie w ramach Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – konkurs FIO 2021.  We wrześniu 2021 ruszyliśmy z realizacją projektu i jako pierwszych do współpracy zaprosiliśmy naszych były stypendystów.

Z doświadczeń naszych stypendystów

„Dobre Przykłady – wsparcie młodych z gminy Murowana Goślina w zakresie profilowania ścieżki edukacji” to pełna nazwa projektu, który przy wsparciu funduszy z NOWEFIO edycja 2021 (ponad 138 tyś, zł) Fundacja Edukacyjna im. Świętego Jana Pawła II realizuje w latach 2021 / 2022 na terenie gminy Murowana Goślina.

Głównym celem projektu jest wsparcia młodzieży zamieszkałej na terenie gminy Murowana Goślina w zakresie profilowania dalszej ścieżki edukacji i późniejszej kariery zawodowej poprzez wykorzystanie potencjału i doświadczeń dorosłych już stypendystów Fundacji z ostatniego 20-lecia. Projekt opiera się o pomysł wykorzystania kapitału i doświadczenia zdobytego przez starszych stypendystów na korzyść młodych osób stojących na przed ważnymi decyzjami podejmowanymi na etapie edukacji w szkołach ponadpodstawowych.

Stypendyści – zachęcamy do współpracy!

Na przełomie lutego i marca 2022 r. planujemy przeprowadzić specjalne warsztaty oraz konferencję. Żeby przygotować się do punktu kulminacyjnego, prace projektowe rozpoczynamy już teraz. Warsztaty dla młodzieży poprzedzi praca ekspertów i byłych stypendystów.Zaproszeni do projektu eksperci z zakresu psychologii, coachingu i doradztwa zawodowego zaplanują i przeprowadzą działania badawczew formule pogłębionych wywiadów z byłymi stypendystami. W trakcie wywiadów będziemy chcieli poddać analizie doświadczenia ze ścieżek edukacji, rozwoju zawodowego i społecznego wybranych stypendystów. Po zakończeniu fazy badawczej wybrani stypendyści zaczną przygotowywać się do warsztatów.

Młodzież, rodzice i środowisko

Równolegle z badaniami Fundacja rozpocznie rekrutację głównej grupy docelowej projektu, czyli młodzieży z terenu gminy Murowana Goślina uczącej się szkołach ponadpodstawowych.

Uznajemy, że na etapie podejmowania decyzji o dalszych losach eduakcyjno-zawodowych,  dla młodych ludzi ważne jest wsparcie ich bliskich.  Na podsumowującą warsztaty konferencje i panel dyskusyjny pragniemy zaprosić także rodziców /opiekunów uczestników. Dla integracji społeczności lokalnej istotny będzie także udział w projekcie organizacji z terenu gminy,które na co dzień współpracują z młodzieżą, liczymy, że pozytywnie odpowiedzą na zaproszenie Fundacji do udziału w konferencji, w szczególności w panelu dyskusyjnym.

Efekty  

Działania w ramach projektu zamknie wydanie publikacji,  w której opublikowane zostaną pogłębione wywiady, prelekcje z części konferencyjnej oraz specjalnie opracowane główne wątki z panelu dyskusyjnego konferencji.Po zakończeniu projektu Fundacja zamierza, za zgoda uczestników warsztatów prowadzić monitoring ścieżek ich edukacji.  Fundacja będzie zabiegać o cykliczność projektu (zakładając, że jego pierwsza faza  będzie uzupełniana)   w odstępach czasowych  pozwalających na udział w części warsztatowej kolejnym rocznikom młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych.

Współpraca

Już na wstępie realizacji projektu chcemy podziękować Zespołowi Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie na czele z Panem dyrektorem mgr Mariuszem Palką za otwartość i deklarację partnerstwa w projekcie.

Warsztaty dla młodzieży

21 marca 2022 r. w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie – w budynku przy ul. Szkolnej 1 w Murowanej Goślinie odbyły  się warsztaty zorganizowane przez Fundację Edukacyjną Św. Jana Pawła II z Murowanej Gośliny w ramach projektu: „Dobre Przykłady – wsparcie młodych z gminy Murowana Goślina w zakresie profilowania ścieżki edukacji”.

Program Warsztatów został uzgodniony i zatwierdzony z Dyrekcją Szkoły. Nasze warsztaty nazwaliśmy wykorzystując znane motto olimpijskiej „Altius, Citius, Fortius” czyliWyżej, Szybciej, Mocniej. Chcemy, by udział w projekcie był dla Uczniów szansą do zastanowienia czy można zaplanować swoje sukcesy w dalszej edukacji i/ lub karierze zawodowej. Warsztaty będą składać się z 3 części:

  • ALTIUS – gdzie jestem? – czyli o talentach, mocnych stronach, chęciach i potrzebach, które pozwalają WYŻEJ dotrzeć.
  • CITIUS – jak szybciej znaleźć pracę? Tworzenie dokumentów aplikacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych metod.
  • FORTIUS – jak przygotować się do MOCNEGO startu na uczelni i w firmie? Kontrolowanie swojego rozwoju?

Warsztaty przygotowali eksperci, na co dzień zajmujący się profilowaniem rozwoju edukacyjnego, zawodowego i coachingiem. W ramach warsztatów swoimi doświadczeniami edukacyjnymi i zawodowymi dzielić będą się też byli stypendyści Fundacji.

Konferencja: „Dobre Przykłady…”

W ramach projektu w 2021 r przeprowadzono badania jakościowe skupione na analizie rozwoju ścieżek zawodowych byłych stypendystów Fundacji. W marcu 2022 zorganizowane zostaną warsztaty dla uczniów z działającej na terenie gminy szkoły ponadpodstawowej. Na zakończenie projektu planujemy zorganizowanie konferencji, na której wspólnie z uczestnikami będziemy chcieli m.in. przedstawić dotychczasowe efekty projektu oraz przedyskutować dalsze możliwości i kierunki wspierania goślińskiej młodzieży.

Konferencja odbędzie się 2 kwietnia 2022 r. w godzinach 11:00 – 14:00. Miejscem konferencji będzie Hotel Relax w Murowanej Goślinie.

Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu proszone są o kontakt z Fundacją poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej.

Po konferencji – dziękujemy

Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie na konferencję kończącą projekt „Dobre Przykłady – wsparcie młodych z gminy Murowana Goślina w zakresie profilowania ścieżki edukacji”. Szczególne podziękowania kierujemy do tych, którzy w trakcie panelu dyskusyjnego dzielili się swoimi doświadczeniami i pomysłami na to jak efektywnie wspierać goślińską młodzież na drodze edukacji i początków kariery zawodowej. Wyrazy wdzięczności kierujemy także, do tych którzy wsparli finansowo zbiórkę na stypendia dla naszych studentów.

Nasze wydarzenie odbyło się w dniu kolejnej rocznicy „odejścia do Domu Ojca” naszego Świętego Patrona. Cieszymy się, że Fundacja – wyjątkowy pomnik Jana Pawła II, jaki goślinianie zbudowali Ojcu Świętemu, okazuje się trwały jak te z kamienia, a jednocześnie żyje realizując swoją misję wspierania młodych, na których tak zależało Papieżowi Polakowi.

Podsumowanie – Publikacja

Nasz projekt dobiega końca. Na naszej stronie zamieszczamy PUBLIKACJĘ , którą podsumowujemy projekt. Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wnioskami z 9 miesięcy realizacji.

Publikacja