Ogłoszenia o naborach

Ogłoszenie o naborze na stypendia 2020/2021

Zapraszamy wszystkich studentów zamieszkujących gminę Murowana Goślina, którzy rozpoczynają studiowanie na I roku studiów w roku akademickim 2020/2021 do składania wniosków o roczne stypendium finansowane przez Fundację Edukacyjną im. Świętego Jana Pawła II w Murowanej Goślinie. Termin składania wniosków mija 1 października 2020 r. Wszelkie informacje o sposobie naboru i dokumentach, które należy złożyć zawarte są w Regulaminie przyznawania stypendiów dostępnym na stronie: http://www.fundacjajanapawla.org.pl/

Ks. Sławomir Jessa
Przewodniczący Rady Fundacji

Bartłomiej Kołsut
Prezes Zarządu