Activity, Ogłoszenia o naborach

Ogłoszenie: Nabór na stypendia 2022/2023

Fundacja Edukacyjna im. Świętego Jana Pawła II w Murowanej Goślinie serdecznie zaprasza
wszystkich studentów zamieszkujących gminę Murowana Goślina, którzy rozpoczynają studiowanie
na I roku studiów w roku akademickim 2022/2023 do składania wniosków o stypendium finansowane
przez Fundację. Termin składania wniosków mija 15 września 2022 r. Wszelkie informacje o sposobie
naboru i dokumentach, które należy złożyć zawarte są w Regulaminie przyznawania stypendiów
dostępnym na stronie Tutaj

Ks. Sławomir Jessa
Przewodniczący Rady Fundacji

Bartłomiej Kołsut
Prezes Zarządu