Activity

Konferencja o przyszłości wsparcia dla młodzieży

W sobotę 2 kwietnia 2022 r. w godzinach 11:00-14:00 w Hotelu Relax (ul. Poznańska 47) odbędzie się konferencja kończąca projekt „Dobre Przykłady – wsparcie młodych z gminy Murowana Goślina w zakresie profilowania ścieżki edukacji”.

W roku 20-lecia jubileuszu istnienia Fundacji Edukacyjnej imienia Świętego Jana Pawła II w Murowanej Goślinie, otrzymaliśmy dofinansowanie z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 2021, na realizację zadania, którego celem jest wsparcie młodzieży z gminy Murowana Goślina w zakresie profilowania dalszej ścieżki edukacji i późniejszej kariery zawodowej poprzez wykorzystanie potencjału i doświadczeń dorosłych już stypendystów Fundacji. W ramach projektu:

  • przeprowadziliśmy badania jakościowe skupione na analizie rozwoju ścieżek zawodowych byłych stypendystów Fundacji;
  • 21 marca, w partnerstwie z Zespołem Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie zorganizowaliśmy przy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie warsztaty dla ponad 50 uczniów
  • zorganizujemy wspomnianą konferencję.

W ramach konferencji zaprezentujemy efekty naszych działań, a zaproszonych gości – uczestników wydarzenia poprosimy o włączenie się do dyskusji na temat dalszych możliwości i kierunków wspierania młodzieży z gminy Murowana Goślina.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali m.in. samorządowcy, przedstawicieli oświaty, w tym osoby odpowiedzialne za doradztwo zawodowe, młodzież z Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej, organizacje pozarządowe, sołtysi i rzemieślnicy. Cieszymy się, że wielu spośród zaproszonych na wydarzenie już dzisiaj zapowiedziało swój udział.

Do udziału w konferencji zapraszamy także wszystkich, którym leży na sercu wsparcie młodych z naszej Gminy. Szczególne zaproszenie kierujemy do uczniów szkół ponadpodstawowych i ich rodziców, którzy potencjalnie w najbliższych latach będą mogli składać wnioski o stypendia przyznawane przez naszą Fundację.

Z uwagi na ograniczoną liczbę pozostałych miejsc na konferencji, wszystkie osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu prosimy o zgłaszanie się na nasz adres mailowy: biuro@fundacjajanapawla.org.pl w terminie do 31 marca 2022 r.