We wrześniu ruszamy z projektem "Dobre Przykłady..."!

W sierpniu podpisaliśmy umowę z o dofinasowanie w ramach Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – konkurs FIO 2021.  We wrześniu ruszamy z realizacją projektu i jako pierwszych do współpracy zaprosimy naszych były stypendystów.

Z doświadczeń naszych stypendystów

„Dobre Przykłady – wsparcie młodych z gminy Murowana Goślina w zakresie profilowania ścieżki edukacji” to pełna nazwa projektu, który przy wsparciu funduszy z NOWEFIO edycja 2021 (ponad 138 tyś, zł) Fundacja Edukacyjna im. Świętego Jana Pawła II realizować będzie w latach 2021 / 2022 na terenie gminy Murowana Goślina.

Głównym celem projektu jest wsparcia młodzieży zamieszkałej na terenie gminy Murowana Goślina w zakresie profilowania dalszej ścieżki edukacji i późniejszej kariery zawodowej poprzez wykorzystanie potencjału i doświadczeń dorosłych już stypendystów Fundacji z ostatniego 20-lecia. Projekt opiera się o pomysł wykorzystania kapitału i doświadczenia zdobytego przez starszych stypendystów na korzyść młodych osób stojących na przed ważnymi decyzjami podejmowanymi na etapie edukacji w szkołachponadpodstawowych.

Stypendyści – zachęcamy do współpracy!

Na przełomie lutego i marca 2022 r. planujemy przeprowadzić specjalne warsztaty oraz konferencję. Żeby przygotować się do punktu kulminacyjnego, prace projektowe rozpoczynamy już teraz. Warsztaty dla młodzieży poprzedzi praca ekspertów i byłych stypendystów.Zaproszeni do projektu eksperci z zakresu psychologii, coachingu i doradztwa zawodowego zaplanują i przeprowadzą działania badawczew formule pogłębionych wywiadów z byłymi stypendystami. W trakcie wywiadów będziemy chcieli poddać analizie doświadczenia ze ścieżek edukacji, rozwoju zawodowego i społecznego wybranych stypendystów. Po zakończeniu fazy badawczej wybrani stypendyści zaczną przygotowywać się do warsztatów.

Młodzież, rodzice i środowisko

Równolegle z badaniami Fundacja rozpocznie rekrutację głównej grupy docelowej projektu, czyli młodzieży z terenu gminy Murowana Goślina uczącej się szkołach ponadpodstawowych.

Uznajemy, że na etapie podejmowania decyzji o dalszych losach eduakcyjno-zawodowych,  dla młodych ludzi ważne jest wsparcie ich bliskich.  Na podsumowującą warsztaty konferencje i panel dyskusyjny pragniemy zaprosić także rodziców /opiekunów uczestników. Dla integracji społeczności lokalnej istotny będzie także udział w projekcie organizacji z terenu gminy,które na co dzień współpracują z młodzieżą, liczymy, że pozytywnie odpowiedzą na zaproszenie Fundacji do udziału w konferencji, w szczególności w panelu dyskusyjnym.

Efekty  

Działania w ramach projektu zamknie wydanie publikacji,  w której opublikowane zostaną pogłębione wywiady, prelekcje z części konferencyjnej oraz specjalnie opracowane główne wątki z panelu dyskusyjnego konferencji.Po zakończeniu projektu Fundacja zamierza, za zgoda uczestników warsztatów prowadzić monitoring ścieżek ich edukacji.  Fundacja będzie zabiegać o cykliczność projektu (zakładając, że jego pierwsza faza  będzie uzupełniana)   w odstępach czasowych  pozwalających na udział w części warsztatowej kolejnym rocznikom młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych.

Współpraca

Już na wstępie realizacji projektu chcemy podziękować Zespołowi Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie na czele z Panem dyrektorem mgr Mariuszem Palką za otwartość i deklarację partnerstwa w projekcie.