Koncert: Wspomnienie o Janie Pawle II

Warto przypominać to, co Jan Paweł II chciał powiedzieć ludziom o Chrystusie. Jego przesłanie – zmieniło świat.

Wydarzenie z Rzymu sprzed 41 laty przez wielu uważane jest za takie, które odwróciło bieg historii świata. Sam wybór to jednak początek 27-letniego pontyfikatu. Papież-Polak wielokrotnie wygłaszał słowa, które zmieniły nasze życie i do dzisiaj brzmią w uszach wielu ludzi.

W związku z kolejną rocznicą wyboru kardynała Wojtyły na Stolicę Piotrową goślińska Fundacja im. Św. Jana Pawła II zorganizowała koncert „Wspomnienie o Janie Pawle II”. W koncercie udział wzięli Chór Mieszany Vocantes – pod batutą Profesora Leszka Bajona, a także wywodzący się z parafii na Zielonych Wzgórzach zespół muzyczny TDUM – Źródło.  Koncert był okazją do przypomnienia niezwykle ważnych dla nas słów Jana Pawła II. Wybrzmiały one między innymi w słowach pieśni „O ziemi polska” z muzyką Juliusza Łuciaka, ale także w cytowanych fragmentach przemówień i książek Papieża.

W trakcie koncertu odbyła się również zbiórka na rzecz celów statutowych Fundacji. W jej przeprowadzenie zaangażowali się tegoroczni stypendyści. Udało się zebrać 1 247,50 gr.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji wydarzenia, przyszli na koncert, a także wspomogli zbiórkę.

Autor: Stefan Ogorzałek
Fot: Ryszard Pomin

Posted in Aktualności.