Uroczystość wręczenia stypendiów

12 października 2017 roku odbyła się po raz siedemnasty uroczystość wręczenia stypendiów Fundacji Edukacyjnej im. Św. Jana Pawła II
w Murowanej Goślinie. Decyzją Zarządu Fundacji w roku akademickim 2017/2018 stypendium otrzymało 7 młodych ludzi, w tym 2 osoby mają przedłużone stypendium na kolejny rok akademicki.

W uroczystości wzięli udział członkowie  Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Fundacji oraz stypendyści wraz z rodzicami i bliskimi.
Na uroczystości nieobecny był Współprzewodniczący Rady Fundacji Ksiądz Dziekan Sławomir Jessa. W Jego imieniu głos zabrał Ksiądz Piotr Szymkowiak Proboszcz Parafii pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa w Murowanej Goślinie a zarazem Wicedziekan Dekanatu Goślińskiego. Prezes Fundacji Dariusz Urbański po krótkim przedstawieniu aktualnej sytuacji Fundacji wręczył stypendia tegorocznym stypendystom.

W tym roku stypendium przyznano 7 osobom, w tym 2 z nich to stypendyści, którzy już wcześniej korzystali z pomocy Fundacji.
Nie byłoby to możliwe, gdyby nie pomoc ze strony podatników, którzy co roku chętnie przekazują na rzecz Fundacji swój 1% podatku oraz osób, które wspomagają Fundację darowizną. Środki w całości przeznaczane są na cele statutowe Fundacji, a więc na wypłatę stypendiów młodym, zdolnym absolwentom szkół średnich z terenu gminy Murowana Goślina.

W imieniu stypendystów oraz Rady i Zarządu Fundacji Edukacyjnej im. Św. Jana Pawła II chcielibyśmy serdecznie podziękować za okazane wsparcie finansowe, jednocześnie polecając się Państwa uwadze w latach następnych.

 

Zarząd Fundacji Edukacyjnej
im. Św. Jana Pawła II
w Murowanej Goślinie

Posted in Aktualności.