Stypendia rozdane!

17 października 2014 roku odbyła się po raz czternasty uroczystość wręczenia stypendiów Fundacji Edukacyjnej im. Jana Pawła II w Murowanej Goślinie.

Decyzją Zarządu Fundacji w roku akademickim 2014/2015 stypendium otrzymało 8 młodych ludzi, w tym 4 osoby mają przedłużone stypendium na kolejne rok akademicki.

W uroczystości wzięli udział członkowie Rady Fundacji i Zarządu Fundacji, Przedstawiciele Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie, Darczyńcy Fundacji oraz stypendyści wraz z rodzicami i bliskimi. Gościem specjalnym na tegorocznej uroczystości był Ksiądz Arcybiskup Henryk Muszyński.

Po krótkim przedstawieniu Fundacji przez Prezesa Tomasza Łęckiego, głos zabrał współprzewodniczący Rady Fundacji Ksiądz Dziekan Marek Chmara. W dalszej części spotkania odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów. Prezentacji tegorocznych stypendystów dokonali Teresa Zywert i Roman Penc – członkowie Zarządu Fundacji. Następnie głos zabrali: przedstawiciel stypendystów zeszłorocznych oraz przedstawiciel stypendystów tegorocznych. Oboje zgodnie podkreślali ogromną pomoc Fundacji przy kontynuowaniu nauki na studiach wyższych. Podsumowania uroczystości dokonał Ksiądz Arcybiskup Henryk Muszyński, który podkreślił ogromną rolę Fundacji jako żywego pomnika stworzonego ku pamięci Świętego Jana Pawła II oraz podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w Jej działalność. Ksiądz Arcybiskup z wielkim zainteresowaniem wysłuchał prezentacji Fundacji, którą przedstawił Prezes Tomasz Łęcki i z ogromnym szacunkiem odniósł się do jej działań.

Po części oficjalnej przy poczęstunku była okazja do rozmów ze stypendystami oraz do wpisania się w „Księgę pamiątkową” Fundacji.

W tym roku stypendium przyznano 8 osobom, w tym 4 z nich to stypendyści, którzy już wcześniej korzystali z pomocy Fundacji. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie pomoc ze strony podatników, którzy co roku chętnie przekazują na rzecz Fundacji swój 1% podatku oraz osób, które wspomagają Fundację darowizną. Środki w całości przeznaczane są na cele statutowe Fundacji, a więc na wypłatę stypendiów młodym, zdolnym absolwentom szkół średnich z terenu gminy Murowana Goślina. Podczas uroczystości Prezes Fundacji wręczył Srebrny Laur firmie Nortex Sp. z o.o., która od wielu lat systematycznie wspomaga finansowo Fundację.

 

W imieniu stypendystów oraz Rady i Zarządu Fundacji Edukacyjnej im. Jana Pawła II chcielibyśmy serdecznie podziękować za okazane wsparcie finansowe, jednocześnie polecając się Państwa uwadze w roku następnym.

 

Zarząd Fundacji Edukacyjnej
Jana Pawła II
w Murowanej Goślinie

Autor zdjęć: wdobrymkadrze.pl

Posted in Aktualności.