Informacja Fundacji Edukacyjnej im. Jana Pawła II w Murowanej Goślinie o zbiórce pieniężnej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami z dnia 6 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1947) §12 Zarząd Fundacji Edukacyjnej im. Jana Pawła II w Murowanej Goślinie z siedzibą przy ul. Poznańskiej 18 informuje, że 8 czerwca 2014 r. w Gościńcu „Kasztel u Gostla” odbył się  X Koncert Charytatywny połączony z publiczną zbiórką pieniędzy na rzecz Fundacji, przeprowadzoną w formie sprzedaży cegiełek wartościowych o nominałach 25 zł każda w ilości 80 sztuk.

Zbiórka odbyła się na podstawie pozwolenia wydanego przez Urząd Miasta
i Gminy w  Murowanej Goślinie nr OR.5311.4.2014 z dnia 28 maja 2014 r. Sprzedano 46 cegiełek za kwotę 1.250,00 złotych (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych).

Zbiórka pieniężna w ramach koncertu charytatywnego przeprowadzona została
w całości dzięki pomocy sponsorów, darczyńców, członków zarządu oraz osób dobrowolnie zaangażowanych w organizację zbiórki. Cały dochód ze sprzedaży cegiełek przekazany został na konto Fundacji Edukacyjnej im. Jana Pawła II
i posłuży wyłącznie do wypłat comiesięcznych stypendiów.

 

Zarząd Fundacji Edukacyjnej
im. Jana Pawła II
w Murowanej Goślinie
tel. 61/8923-605
www.fundacjajanapawla.org.pl

Posted in Aktualności.